Rozwiń / Zwiń bloku Logowanie
Login
Hasło
Zapamiętaj mnie
 
Rozwiń / Zwiń bloku Instrukcja rejestracji użytkownika

 1. W bloku LOGOWANIE kliknij opcję NIE MAM KONTA

2. Wprowadź niezbędne dane. Jako login podaj swój adres mail

3. Poczekaj na mail aktywacyjny i postępuj zgodnie z zawartą w nim instrukcją

 
Rozwiń / Zwiń bloku Program pilotażowy NIO-PIB

Szanowni Państwo,

niniejsza platforma kierowana jest do lekarzy realizujących etap pogłębionej diagnostyki
w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy i została przygotowana przez Centralny Ośrodek Koordynujący w ramach realizacji zadania pn. „Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie
a Ministrem Zdrowia.

 

Celem platformy jest przeprowadzenie pilotażu ewaluacji oraz certyfikacji umiejętności osób wykonujących badania kolposkopowe w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Wyniki pilotażu posłużą do tworzenia planowanej na kolejne lata, ustawicznej certyfikacji kolposkopistów. Platforma składa się z 30 zestawów przypadków klinicznych pacjentek z różnymi zmianami fizjologicznymi
i patologicznymi szyjki macicy. Zadaniem uczestnika będzie zapoznanie się z opisem klinicznym przypadku, załączonymi kolpofotogramami oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące danego przypadku.

 

 
Rozwiń / Zwiń bloku Informacje dla użytkowników

 

Prosimy o zapoznanie się z krótką informacją dotyczącą platformy:

1.    Dostęp do platformy projektu możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
W celu utworzenia nowego konta należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.

2.     Po wprowadzeniu wszystkich informacji, na podane konto pocztowe, w ciągu najpóźniej 24 godzin, zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto.

3.     Osoby posiadające zarejestrowane konto mogą zalogować się do systemu wprowadzając login (adres mail) i hasło. 

4.     W przypadku problemów z logowaniem, zapomnienia swojego hasła lub nazwy użytkownika należy skorzystać z opcji 'Nie pamiętam hasła', która jest dostępna w bloku 'Logowanie'.

5.     Dostęp do egzaminu certyfikacyjnego możliwy jest tylko przez 7 dni kalendarzowych, licząc od momentu dodania go do swojego konta przez użytkownika. Zalogowanie na konto nie uruchamia okresu dostępu do egzaminu - uruchamia je dopiero samodzielne dodanie przez użytkownika egzaminu do konta. Instrukcja znajduje się na platformie w InfoKiosku, dostępna jest po zalogowaniu na konto. 

6.     Możliwe jest tylko jedno podejście do prezentowanego zestawu przypadków składających się na egzamin certyfikacyjny.

7.     Aby  zakończyć egzamin i zapisać wszystkie udzielone odpowiedzi należy wybrać opcję ZATWIERDŹ EGZAMIN. Po zatwierdzeniu odpowiedzi, zmiana odpowiedzi oraz powrót do zestawu przypadku nie będzie możliwy.

8.     Aby pomyślnie ukończyć certyfikację należy udzielić odpowiedzi do wszystkich zestawów przypadków.

9.     Zanonimizowane wyniki zostaną przesłane na podane konto pocztowe wiadomością e-mail, po zakończeniu I etapu certyfikacji.

 
Rozwiń / Zwiń bloku Patronat


 

 

 

 

 
Rozwiń / Zwiń bloku Finansowanie projektu

Strona została sfinansowana przez Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020 - 2030, w zakresie zadania pn. Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych.

 

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na platformie w obrębie domeny: https://kolposkopia.nio.gov.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).  Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione.